In ZZP-land ziet niemand door de bomen het bos meer!

“De NZA zit er stevig naast”.

Wat houdt ZZP in

Laat ik starten voor diegene die het niet weten wat de ZZP inhoud. ZZP staat voor Zorg Zwaarte Pakketten. Dit is een methode waarmee de overheid de bekostiging van ouderenzorg en gehandicaptenzorg heeft georganiseerd. De behandeling en het verblijf van de cliënt worden als twee aparte componenten aan de zorginstelling per dag vergoed (meerdere niveaus qua zwaarte behandeling en aanverwante vergoeding). De overheid heeft dus deze bekostiging bepaald en stelt jaarlijks de hoogte van de vergoeding bij indien ze daar aanleiding toe ziet. Je begrijpt dat de huidige tendens is dat deze jaarlijks naar beneden gaat en hooguit op zijn dieptepunt gelijk zal blijven. De NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) ziet o.a. toe op de naleving van de regels door de zorginstellingen. De slogan van de NZa is “De Nederlandse Zorgautoriteit maakt en bewaakt goed werkende zorgmarkten”. De zorgverzekeraars betalen de ZZP’s uit namens de overheid aan de instellingen.

Wat ging er fout

Nu las ik direct na mijn vakantie een artikel in het NRC. Hierin stond:

Quote uit artikel NRC, 17 juli 2010“Zorg Zorginstellingen brengen steeds vaker ten onrechte diensten en producten in rekening bij verzekerden. Het gaat bijvoorbeeld om het wassen van kleding of het ter beschikking stellen van een radio- en tv-aansluiting op de kamer. Ook komen gevallen voor waarbij moet worden betaald voor toiletpapier en voor een verhuizing binnen de instelling”

“Volgens de NZa behoren de in rekening gebrachte diensten en producten tot de verzekerde zorg.”

“Volgens artikel 35 van de Wet marktordening gezondheidszorg is het niet toegestaan om diensten in rekening te brengen waarvoor cliënten via de AWBZ zijn verzekerd. De zorgautoriteit kan daarvoor een boete opleggen”.

“Linda Voortman, Tweede Kamerlid van GroenLinks, zegt in een reactie „geschokt” te zijn door de constateringen van de NZa. „”, aldus Voortman. GroenLinks heeft demissionair minister Klink (Volksgezondheid, CDA) om opheldering gevraagd over de kwestie”.

Ik  zal toelichten dat ik hieruit afleid dat er blijkbaar onnodige onduidelijkheid is omtrent de ZZP’s. Hierin zijn volgens mijn overtuiging juist niet de zorginstellingen de probleemstellers, maar de dupe van onduidelijke en steeds veranderende regels en vergoedingen.

Inhoudelijke reactie op artikel NRC

Als eerste de feitelijke informatie in het artikel door de NZa geleverd klopt niet. De waskosten van kleding van de cliënten valt buiten de verzekerde zorg van de AWBZ. Het platgoed (wasgoed als; bedlinnen, handdoeken, etc.) valt er wel onder, maar de persoonlijke kleding niet. Dit staat zo uitgewerkt in de brochure: “Daar heeft u recht op binnen een AWBZ instelling” (dit is een uitgaven van CVZ, College voor Zorgverzekeringen, waarin staat uitgewerkt welke kosten vallen binnen de ZZP vergoeding). Van oudsher is het natuurlijk zo dat bewoners en instellingen gewend zijn om alle was bij elkaar te doen en aan te leveren bij de wasserij. Nu moeten de waskosten van kleding dus separaat worden doorbelast. In de praktijk zijn het dus de instellingen die bij hun bewoners moeten duidelijk maken dat voortaan deze kosten door hun zelf moeten worden betaald en dat dit komt door de veranderende bekostiging van de zorg door de overheid. Toch raar dat de NZa vanuit zijn toezichthoudende rol dit niet weet en zo communiceert in het NRC.

Ten tweede zijn er door GroenLinks Kamervragen gesteld waarin wordt verwezen naar artikel 35 van de Wet marktordening en het feit dat je zelf via de AWBZ hebt betaald aan de zorg die je op latere leeftijd krijgt. Dit klopt geheel, echter niet over het voorval waar het over gaat. Kortom de minister moet nu een antwoord gaan dichten over iets wat niet klopt. Dat is makkelijk. De discussie zou eigenlijk moeten gaan over de wijze waarop je de instellingen kan helpen om te doen waar ze goed in zijn. Namelijk zorg!

Kernprobleemstelling

De instellingen hebben de afgelopen jaren een nieuwe vorm van bekostiging gekregen. Voorheen werden ze gestuurd op totaal budgetten. Nu worden ze bekostigd op behandel/verblijfsdag per cliënt. Dit betekent dat ze heel goed de inkomsten in relatie met de bezetting moeten managen. En aan de andere kant moeten zorgen dat op procesniveau de uitgaven/kosten passen. Per proces kan dit dus een enorme verandering veroorzaken die ze dan ook nog eens met de cliëntenraad moeten dealen. Deze cliëntenraden hebben een behoorlijke inbreng en kunnen voor dit soort veranderingen dus niet worden gepasseerd. Je begrijpt, dit zijn ingrijpende en complexe trajecten waar relatief kleine organisaties weinig capaciteit voor hebben.

De oplossing

Overheid pak je rol en stel niet alleen wetten en regels vast, maar zorg ook dat deze goed en duidelijk worden gecommuniceerd in hanteerbare richtlijnen. Het is toch van de zotte dat instellingen zelf moeten uitvinden wat er wel en niet mogelijk is binnen de norm. Kortom communiceer gedetailleerd hoe de tarieven binnen de ZZP zijn opgebouwd als referentiekader.

Overheid zorg dat je toezichthouder op de hoogte is en geen onjuiste uitspraken doet.

Instellingen zorg dat je uitgaven en kosten inzichtelijk zijn en op elkaar aansluiten. Vanuit professionele bedrijfsvoering maakt dit onderdeel uit van je verantwoording en naar de toekomst toe beschik je over stuurinformatie waarmee je besparingen verantwoord kunt doorvoeren.

Natuurlijk wil ik met het aankaarten van dit vraagstuk niet mijn handen aftrekken van dit vraagstuk, maar graag een bijdrage leveren aan het oplossen hiervan. Ik begrijp dat de problemen niet voortkomen uit onwil, maar dat de omvang, complexiteit, etc. de bottelnek zijn waarin we blijkbaar het overzicht zijn kwijtgeraakt. De ZZP-bomen versperren het zicht op het Zorgbos!

Heeft u een reactie of een vraag, dan help ik, Rob van Veen r.vanveen@promundo.nl, 06-51890255 en/of mijn collega Max Braamhorst m.braamhorst@promundo.nl , 06-12743165 u graag verder. Promundo heeft meerdere zorginstellingen succesvol verder geholpen met vraagstukken rondom de aansluiting van de facilitaire processen met de ZZP bekostiging.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: